De (Privacy) risico’s van slimme deurbellen


Slimme deurbellen kunnen van onschatbare waarde zijn bij het oplossen van misdrijven, maar hun impact op privacy is eerder verontrustend dan geruststellend. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) merkt een stijging op in het aantal klachten over privacy met betrekking tot deze deurbellen en maakt zich hier zorgen over. Welke risico's brengen deze slimme deurbellen met zich mee?

Onmisbaar in de maatschappij

De deurbellen met camera's en geluid zijn tegenwoordig een onmisbaar onderdeel geworden voor veel mensen. Voor degenen die behoefte hebben aan extra veiligheid rondom hun huis, is het ophangen van zo'n deurbel een eenvoudige oplossing. Volgens marktonderzoeker Multiscope hingen er in 2023 maar liefst 1,2 miljoen van deze deurbellen in Nederland.

Ook de politie maakt gebruik van deze technologie. Via een systeem genaamd "Camera In Beeld" kunnen eigenaren hun deurbelcamera's aanmelden. Wanneer de politie vermoedt dat er beelden met cruciale informatie te vinden zijn, kunnen ze contact opnemen met de eigenaar van de camera.

Deurbel cameras

Regels van de deurbel camera

Bij het installeren van een slimme deurbel is het belangrijk om je bewust te zijn van enkele essentiële regels:

  1. Respecteer Privacy: Richt de camera van je slimme deurbel alleen op je eigen terrein en vermijd het filmen van de openbare weg of de woningen van je buren. Dit zorgt voor een veilige en respectvolle omgeving.
  2. Maak Zichtbaar: Hang een duidelijk bordje op om aan te geven dat er een slimme deurbel aanwezig is. Dit zorgt niet alleen voor transparantie, maar kan ook preventief werken tegen ongewenste activiteiten.
  3. Recht op Privacy: Personen die opgenomen zijn door de slimme deurbel hebben het recht om deze beelden te bekijken. Het is belangrijk om dit recht te respecteren en hieraan te voldoen.
  4. Beperk Bewaartermijn: Het wordt sterk aanbevolen om opgenomen beelden zo kort mogelijk te bewaren, bijvoorbeeld maximaal 24 uur. Op deze manier minimaliseer je het risico op ongewenst gebruik van de beelden.

Naast beeldopnames kunnen slimme deurbellen ook geluid vastleggen, wat extra risico's met zich meebrengt. Gesprekken kunnen onbedoeld worden afgeluisterd, waardoor privacy in het geding komt en zelfs chantage mogelijk wordt.

Het is belangrijk om je bewust te zijn van de mogelijke misbruikmogelijkheden van slimme camera's. Misbruik kan variëren van ongewenste observatie tot het gebruik van beelden voor onethische doeleinden. Door deze risico's in gedachten te houden, kun je zorgen voor een veilige en respectvolle omgeving voor jou en je buurtgenoten.

Deurbel camera

Boze buurtgenoten

Niet iedereen juicht de overvloed aan deurbelcamera's toe. Een groeiend aantal mensen stapt naar de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) met het vermoeden dat de slimme camera meer vastlegt dan wettelijk is toegestaan. En terecht, vindt Vincent Böhre, jurist en directeur van stichting Privacy First. "Het vormt een gevaar op meerdere niveaus."

"Ten eerste leggen deze slimme deurbellen vaak de openbare weg vast, wat eigenlijk niet mag," legt hij uit. "Dit schendt de privacy van onschuldige voorbijgangers. En soms worden zelfs huiskamers aan de overkant, tuinen en buren gefilmd."

Beelden afstaan kan consequenties hebben

Böhre benadrukt een specifiek gevaar: de camerabeelden kunnen als bewijs worden gebruikt in een strafzaak. Hierdoor komt het adres van de eigenaar van de camera in het vonnis terecht. Aangezien de verdachte het recht heeft om al het bewijs tegen hem in te zien, kan dit gevaar opleveren voor de eigenaar van zo'n camera als de verdachte achterhaalt waar de beelden vandaan komen.

Daarnaast bestaat het risico dat een slimme deurbel gehackt wordt. Misschien denk je dat het anderen niet interesseert wat je doet, maar voor criminelen kan het waardevol zijn om jouw gewoontes te volgen. "Ze kunnen bijvoorbeeld zien wanneer iemand thuis is of niet," zegt Böhre. Zo weten ze precies wanneer ze ongestoord kunnen inbreken.

Verkliksameleving

Er zijn dus genoeg risico's te benoemen. Böhre erkent de voordelen van het gebruik van slimme deurbellen bij het oplossen van misdaden, maar benadrukt het belang van balans. "Het valt op dat de laatste jaren steeds meer particuliere camera's worden ingezet voor politiedoeleinden," zegt de directeur en jurist. Hij vreest echter voor een 'verklikkerssamenleving', waarin mensen elkaar steeds meer in de gaten houden.

Bovendien wijst Böhre erop dat de beelden van deurbelcamera's, die soms door de politie worden gebruikt in zaken, illegaal verkregen kunnen zijn. Ze nemen namelijk vaak onrechtmatig beelden van de openbare weg op.

Ondanks het potentieel voor opsporing heeft Böhre er "fundamenteel moeite mee". "Misschien zouden ze zelfs verboden moeten worden," oppert hij. "Hoewel je ze privacyvriendelijker kunt instellen, is het vaak zo dat mensen die moeite niet nemen. En zelfs als ze dat wel doen, blijven mensen zich nog steeds bespied voelen."