Wat is het verschil tussen trouwen en geregistreerd partnerschap?

Bij het overwegen van een juridische verbintenis komen stellen vaak voor de keuze te staan tussen trouwen en een geregistreerd partnerschap. Beide opties bieden juridische erkenning van de relatie, maar er zijn belangrijke verschillen in rechten, plichten en praktische aspecten. In deze blog gaan we dieper in op de verschillen, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken.

Juridische status en rechten

Zowel trouwen als een geregistreerd partnerschap geeft juridische erkenning aan de relatie, maar er zijn nuances:

 • Huwelijk: Een huwelijk wordt wereldwijd erkend en biedt uitgebreide juridische bescherming. Bij een huwelijk zijn de partners automatisch elkaars erfgenaam en delen ze elkaars pensioenrechten. In geval van overlijden is de langstlevende echtgenoot beter beschermd.
 • Geregistreerd partnerschap: Dit is een meer nationaal georiënteerde vorm van juridische verbintenis, die niet in alle landen wordt erkend. In Nederland geeft een geregistreerd partnerschap bijna dezelfde rechten als een huwelijk, met enkele uitzonderingen, zoals de automatische erkenning van vaderschap. Bij een geregistreerd partnerschap moeten partners apart aangeven dat ze elkaars erfgenaam willen zijn in een testament.

Gevolgen voor kinderen

De rechten en plichten met betrekking tot kinderen verschillen ook tussen trouwen en geregistreerd partnerschap:

 • Huwelijk: Als een getrouwd stel een kind krijgt, wordt de echtgenoot automatisch erkend als de wettelijke ouder. Dit biedt directe bescherming en rechten ten aanzien van het kind.
 • Geregistreerd partnerschap: Bij een geregistreerd partnerschap wordt de niet-biologische ouder niet automatisch erkend als wettelijke ouder. Hiervoor is een aparte erkenningsprocedure nodig. Dit kan implicaties hebben voor het gezag en de erfopvolging.

Scheiding en ontbinding

De procedure voor het beëindigen van de relatie verschilt ook tussen beide vormen van verbintenis:

 • Huwelijk: Een huwelijk kan alleen worden ontbonden door een rechterlijke uitspraak, wat vaak een langdurig en kostbaar proces is. Dit omvat vaak een uitgebreide verdeling van bezittingen en eventuele alimentatieregelingen.
 • Geregistreerd partnerschap: Dit kan in sommige gevallen zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden, mits er geen minderjarige kinderen bij betrokken zijn. Dit maakt het proces vaak sneller en minder kostbaar.

Financiële aspecten en vermogensrecht

De financiële regelingen en de verdeling van bezittingen kunnen ook verschillen:

 • Huwelijk: Bij een huwelijk geldt standaard de gemeenschap van goederen, tenzij anders is vastgelegd in huwelijkse voorwaarden. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden tijdens het huwelijk gedeeld worden.
 • Geregistreerd partnerschap: Hier geldt hetzelfde principe van gemeenschap van goederen, tenzij partners specifieke afspraken maken in partnerschapsvoorwaarden. Het is dus belangrijk om dit vooraf goed te regelen om verrassingen te voorkomen.

Internationale erkenning

Een ander belangrijk verschil is de erkenning in het buitenland:

 • Huwelijk: Een huwelijk wordt in de meeste landen wereldwijd erkend, wat belangrijk kan zijn voor stellen die veel reizen of emigreren.
 • Geregistreerd partnerschap: Dit wordt niet overal erkend. Dit kan problemen opleveren bij verhuizing naar het buitenland of bij internationale juridische kwesties.

Praktische overwegingen

Naast de juridische verschillen zijn er ook praktische overwegingen:

 • Ceremonie en symboliek: Trouwen gaat vaak gepaard met een uitgebreide ceremonie en heeft een sterk symbolische waarde. Dit kan voor veel stellen belangrijk zijn. Een geregistreerd partnerschap kan minder ceremonieel zijn, hoewel sommige stellen ook hier een feest van maken.
 • Wijziging achternaam: Bij een huwelijk heeft de partner de mogelijkheid om de achternaam van de ander aan te nemen, wat een traditionele maar belangrijke overweging kan zijn. Bij een geregistreerd partnerschap ligt dit anders en moet dit apart geregeld worden.

Video uitleg

Conclusie

De keuze tussen trouwen en een geregistreerd partnerschap hangt af van persoonlijke voorkeuren en specifieke omstandigheden. Beide bieden juridische bescherming, maar met verschillende implicaties voor rechten, plichten, en praktische zaken. Het is essentieel om goed geïnformeerd te zijn en juridisch advies in te winnen om de beste keuze te maken voor jouw situatie.

Of je nu kiest voor een huwelijk of een geregistreerd partnerschap, het belangrijkste is dat jullie samen een verbintenis aangaan die past bij jullie waarden en levensstijl.